Cambios de Contrato Diciembre - Visual Chart

1. Cambios de contrato Diciembre
     A continuación se indican los próximos cambios de contrato.

Código
Mercado
Nuevo código
Fecha-Hora cambio
ED
EUREX
FGBLH3
06-12-2012 08:00
EO
EUREX
FGBMH3
06-12-2012 08:00
EZ
EUREX
FGBSH3
06-12-2012 08:00
FGBX
EUREX
FGBXH3
06-12-2012 08:00
ES
CME-Mini
ESH13
12-12-2012 23:30
NQ
CME-Mini
NQH13
12-12-2012 23:30
MC
CME-Mini
EMDH13
12-12-2012 23:30
YM
CBOT-Mini
YMH13
12-12-2012 23:30
EC
CME
6EH13
13-12-2012 00:00
BP
CME
6BH13
13-12-2012 00:00
JY
CME
6JH13
13-12-2012 00:00
SF
CME
6SH13
13-12-2012 00:00
CL
NYMEX
CLG13
18-12-2012 22:30
FTSE
EURONEXT-DRV
ZH13
21-12-2012 00:00
FCE
EURONEXT-DRV
FCEF13
21-12-2012 08:00
AFTI
EURONEXT-DRV
FTIF13
21-12-2012 08:00
BBXF
EURONEXT-DRV
BXFF13
21-12-2012 08:00
ES
EUREX
FESXH3
21-12-2012 08:00
DX
EUREX
FDAXH3
21-12-2012 08:00
SI
EUREX
FSMIH3
21-12-2012 08:00
FTSEMIB
MILAN DRV
FIBH13
21-12-2012 09:00
FTSEMINI
MILAN DRV
MINIH13
21-12-2012 09:00
MFXI
MEFF RV
FIBXF3
21-12-2012 09:00
MFMI
MEFF RV
FMIXF3
21-12-2012 09:00
SM.E
CBOT
ZMH13
23-12-2012 00:00
BO.E
CBOT
ZLH13
23-12-2012 00:00
BO
CBOT
BOH13
23-12-2012 16:00
SM
CBOT
SMH13
23-12-2012 16:00
NG
NYMEX
NGG13
26-12-2012 22:30

 ver resto cambios de contrato

Comentarios

Entradas populares de este blog

Como consultar el GAP % de un conjunto de valores

MANEJO DE PLANTILLAS. Eliminar plantilla de un gráfico activa

Estudio de las divergencias en el RSI